Despre noi

WhatsApp Image 2022-03-25 at 18.25.44 (2)
Simleu vechi slider

Învățământul postliceal

Durata studiilor – 2 ani:

            Domeniul agricultură, calificarea profesională tehnician în activităţi de agroturism montan;

Domeniul agricultură, calificarea profesională tehnician în protecția plantelor.

Învățământul liceal

Ne dorim elevi care să-și dorească să învețe meserie, care-și doresc în viitor un loc de muncă, pe care-l pot obține doar dacă se pregătesc temeinic în anii de școală, atât teoretic, cât și practic.
Dir. Prof. Dr. Vasile Benedek
Director

Învățământul profesional

Ioan OssianSimleu vechi slider

FESTIVALUL AGROZOOTEHNIC ȘI FESTIVALUL TÂNĂR ȘI LIBER ȘIMLEU SILVANIEI

Prima ediție a festivalului Agrozootehnic va avea loc la Șimleu Silvaniei, sâmbătă 21 mai a.c. Acest festival își propune să încurajeze accesul la educația agrozootehnică perpetuată de peste 100 de ani la Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”.

MAI MUILT...

PROIECTE

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Beneficiarul LICEUL TEHNOLOGIC ”IOAN OSSIAN” din SIMLEU SILVANIEI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulată în Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, şi intenționează să  reducă abandonul școlar în învățământul secundar și terțiar și să influențeze creșterea ratei de promovare a Examenului de bacalaureat.

 

Grupul țintă: 30 de elevi de liceu care se pregătesc pentru promovarea Examenului de bacalaureat. Activități școlare și extrașcolare derulate; proiectarea și susținerea de activități remediale la disciplinele de bacalaureat: limba și literatura română, matematică, biologie/socio-umane. Rezultatele proiectului: creșterea motivației pentru învățare și creșterea promovabilității la Examenul de bacalaureat de la 0% la 46,15% (în 2022).

Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”

Proiectul școlar „ERASMUS+, abilități pentru meseria noastră” s-a adresat unui număr de 23 de elevi din clasa a X-a, având calificarea mecanic auto, care au participat în ultimul an la stagii de pregătire practică în Wroclaw (Polonia). Școala noastră face parte dintr-un consorțiu care urmărește dezvoltarea competențelor profesionale, dar și a celor civice, sociale și de comunicare într-o într-o limbă străină. Activitățile recreative completează stagiile de pregătire practică, oferind elevilor experiențe personale inedite. Certificatul european dobândit de către elevi constituie un avantaj pentru integrarea acestora pe piața muncii. Obiectivele proiectului: Acumularea de cunoștințe și dobândirea de abilități și deprinderi în vederea facilitării dezvoltării profesionale și asigurarea unei mai bune tranziții de la școală la viața activă a tinerilor din Sălaj; Dezvoltarea competențelor-cheie referitoare la profilul absolventului de învățământ tehnic și profesional; Îmbunătățirea cooperării și lucrului în echipă; Facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii; Deschiderea spre valorile culturale europene și îmbunătăţirea competenţelor lingvistice pentru o mai bună adaptare la un mediu socio-profesional multicultural; Promovarea recunoaşterii competenţelor dobândite prin mobilitate transnațională.

Oferta învățământ la zi

Oferta învățământ seral

⇐ Absolvire promoția 2021

Absolvenți 1958 – 2000 ⇒

Despre noi

Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei a luat ființă în anul 1902, ca Școala Inferioară de Agricultură, prima de acest fel din Transilvania. În cei 113 ani de activitate, instituția a răspuns în permanență „comenzii” sociale, asigurând agriculturii și altor ramuri ale economiei cadre bine pregătite profesional pentru Sălaj și alte județe ale țării. De-a lungul celor 113 ani unitatea a cunoscut mai multe denumiri: inițial s-a numit „Școala Țărănească Inferioară de Agricultură”, apoi Școala Agricolă – până în 1948. După Reforma Învățământului (1948), în Șimleu Silvaniei au luat ființă două Școli Medii Tehnice: Agricolă și Zootehnică, iar Școala Inferioară de Agricultură s-a transformat în Școala Profesională Zootehnică. Până în 1965 a funcționat sub denumirea de Centru Școlar Agricol, ca în 1966 să se înființeze Liceul Agricol – unde s-au pregătit generații de foarte buni specialiști în meseriile: veterinar, zootehnist, horticultor și contabilitate, la care, din 1981, s-a mai adăugat și profilul Industrie alimentară. În anul 1975 Școala a primit numele de „Liceul Agroindustrial”, din 1990 devenind „Grupul Școlar Agricol”, din 2002 poartă numele Grupul Școlar „Ioan Ossian” – Șimleu Silvaniei, în memoria primului director, ulterior transformându-se în Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”.

About as

The Scholar group “Ioan Ossian” in Simleu Silvaniei was founded in 1902 as the “Elementary Agricultural School”, the first of this kind in Transylvania. In the 113 years of activity, the institution, thanks to the activity of well prepared teachers, has gained its place as one of the most recognized and influential schools from Salaj County, being also important for the training of specialists in the field of agriculture of the entire country. The institution has known several titles: - “The Elementary School for Agriculture”, since 1902; - “Agriculture School”, for several years; - After the educational reform from 1948 it became “The Zootechnical Professional School”; - Until 1965 it functioned under the title of “The Agricultural School Centre”; - From 1966 it functioned under the name of “Agricultural High-school”; - In 1975 the school received the name “Agro-industrial High-school”; - Since 1990 it was known as “The Agricultural Scholar Group”; - Since 2002 it has the name “Scholar Group “Ioan Ossian””; - The curent name is “Technology High School “Ioan Ossian””, Simleu Silvaniei.

Revistă magazin a Liceului Tehnologic ”Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei

• Dec. 2021 – Feb. 2022• Anul  I • Numărul 2 • ISSN 2810-4692

”Să nu se spună că românul ne e făcut decât să tragă la jugul pus de alții pe grumazul lui”
Ioan Ossian
27 mar. 1885 - 4 ian. 1953